0021beskuren

Sveaborgs varv i fotoutställning

Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum visar utställningen Sveaborgs Skeppsvarv – bro till framtiden i Lilla specialsalen.

Utställningen är inlånad från Finlands sjöhistoriska museum i Kotka och visar ett urval fotografier ur en större fotoutställning. Fotografen och journalisten Jacopo Brancati har specialiserat sig på sjöfart och har jobbat för flera europeiska museer och för fackpress. Han började dokumentera Sveaborgs varv år 2011 för att väcka intresse för varvet och dess fartyg och på det sättet hjälpa till att bevara det finska kulturarvet. Sveaborgs varv har fungerat nästan oavbrutet i 300 år. Förr byggdes krigsfartyg där, idag restaureras fartyg av historisk betydelse. Varje vinter ger varvet skydd åt traditionella träsegelfartyg vilka byggdes för kustsjöfart efter andra världskriget. Tack vare två generationer av människor som seglat och med kärlek restaurerat fartygen seglar ännu några av dessa skepp.

 

0024beskuren
Foto: Jacopo Brancati

Kantelekonstnär Arja Kastinen har skapat en unik ljudmiljö för utställningen.

Utställningen är producerad av Viaporin Telakka ry och visas fram till den 8 oktober.


Välkomna till Ålands sjöfartsmuseum för att ta del av varvshistoria!

SEPTEMBER-MAJ

ÖPPET DAGLIGEN 11:00 - 16:00

JUNI-AUGUSTI
öppet dagligen 10:00 - 17:00