Rederiaktiebolaget Eckerö

Om Rederiaktiebolaget Eckerö

Rederiaktiebolaget Eckerö grundades den 2 mars 1961 och är moderbolag i Eckerökoncernen som består av fem affärsområden. Koncernen bedriver passagerar- och bilfärjetrafik på Ålands hav i Eckerö Linjen och på Finska viken i Eckerö Line, kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn i Birka Cruises samt sköter transporter för exportindustrin mellan Finland/Sverige och kontinenten i Eckerö Shipping. Totalt ingår 10 fartyg i flottan. Koncernen bedriver även busstrafik på Åland i Williams Buss.
Eckerökoncernen har i dag cirka 1 200 anställda och årsomsättningen uppgår till ca 240 miljoner euro. Koncernens transporterar årligen ca 2,8 miljoner passagerare och ca 60 000 fraktenheter på de egna linjerna.
Eckerökoncernens organisation och fartyg är certifierade enligt ISM – koden, ett dokumenterat säkerhets- och miljösystem för att säkerställa att alla inom organisationen fungerar såsom man kommit överens om i säkerhets- och miljöfrågor. Dessutom är Eckerökoncernens alla land- och fartygsenheter miljöcertifierade i enlighet med ISO 14001:2004. Avsikten med Eckerökoncernens miljöarbete är att det skall vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Var och en inom organisationen har ett ansvar att aktivt följa och utveckla de uppsatta målen

Rederi Ab Eckerö och Ålands sjöfartsmuseum

Varje sjöfartsmuseum med självaktning bör ha en bryggsimulator, och genom en generös donation från Rederiaktiebolaget Eckerö kan nu Sjöfartsmuseet erbjuda sina besökare möjlighet att köra olika typer av fartyg i olika miljöer. Det är vi väldigt glada för. Dessutom är Rederi Ab Eckerö en av Sjöfartsmuseets resepartners. Det innebär att Sjöfartsmuseet får fria person- och bilresor med Eckerölinjens fartyg när vi behöver ta oss till och från Sverige, inklusive fria måltider och anslutningsbuss.

Tack för ert stöd!

Besök Ålands sjöfartsmuseum

Ålands sjöfartsmuseum är ett besöksmål för både vuxna och barn. Här finns något för alla, sjöbjörnar liksom landkrabbor. 

I biljetten till Ålands sjöfartsmuseum ingår alltid ett återbesök och du är välkommen att besöka oss två gånger med samma biljett.

 

Öppettider:

september-maj alla dagar 11:00 - 16:00
juni-augusti alla dagar 10:00 - 17:00

Stängt 2018: 24/12, 25/12, 31/12

 

Fyrmastbarken Pommern genomgår för tillfället omfattande renoveringsarbeten och en ny kaj byggs nedanför Sjöfartsmuseet. Under sommaren 2018 är Pommern öppen i begränsad omfattning för besökare. 

Läs mer om besök på Pommern 2018

 

 Priser:

Vuxen € 10,00
Barn 7-17 år, studerande, pensionär € 6,00
Liten grupp, 5 personer, max 2 vuxna € 32,00
Vuxen i grupp, min 10 pers € 8,00
Barn 7-17 år, studerande, pensionär i grupp, min 10 pers € 4,80
   
Barn under 7 år har fri entré  
   

På Ålands sjöfartsmuseum kan du även använda ditt museikort.


Välkomna till Ålands sjöfartsmuseum!

Ålands sjöfartsmuseum - en kort historik

Det var när sjökapten Carl Holmqvist på 1920-talet började samla nautiska föremål som den första grunden till Ålands sjöfartmuseum lades. Segelfartygens tid närmade sig sitt slut och det fanns många intressanta föremål att ta vara på. Holmqvist märkte snart att han inte klarade av uppgiften ensam och stiftade därför år 1935 en ideell förening som fick namnet Ålands Nautical Club. Föreningen fick som uppgift att grunda ett åländskt sjöfartsmuseum. Men kriget kom emellan och först år 1949 stod museibyggnaden färdig. Fem år senare, den 29 augusti 1954, öppnade museet för allmänheten. Museibyggnaden ritades av arkitekt Jonas Cedercreutz från Helsingfors.

Genom många bidrag från det åländska sjöfolket kunde museets samlingar växa. Den största insatsen gjorde skeppsredaren Gustaf Erikson, både med pengar och med föremål från sina många fartyg.

År 1986 donerade Ålands Nautical Club hela museet med föremål, arkiv, bibliotek och inventarier till den nybildande stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum. Föreningen behöll fastigheten och fortsatte verksamheten som förut.

En tillbyggnad och omfattande renovering av den gamla museibyggnaden påbörjades hösten 2009. Det nya museet öppnade för allmänheten den 26 april 2012. Tillbyggnaden baserar sig på Esa Kangas och Johanna Vuorinens vinnande förslag i en arkitekttävling.

I mars 2015 övertog Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum driften av fyrmastbarken Pommern. Fartyget ägs av Mariehamns stad. 

Hösten 2015 prisades Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum för sitt arbete inom turismnäringen och fick ta emot Visit Ålands Turismpris. I maj 2016 utsågs Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum till Årets Museum i Finland av Finlands Museiförbund. 

SYYSKUU-TOUKOKUU
AVOINNA JOKA PÄIVÄ 11:00–16:00 

KESÄKUU-ELOKUU 
avoinna joka päivä 10:00–17:00