Hours 

Åland Maritime Museum
September-April: every day 11:00 - 16:00
June-August: every day 10:00 - 17:00

Closed 2017: 24/12, 25/12, 31/12
               2018: 1/1, 24/12 25/12, 31/12 

  

ICMM

ICMM står för the International Congress of Maritime Museums och är en internationel förening som länkar samman maritima museer världen över. I samarbete med en lokal institution organsierar föreningen en världskongress varannat år. Senste kongress hölls i Cascais, Portugal i september 2013.

SEPTEMBER-MAJ

ÖPPET DAGLIGEN 11:00 - 16:00

JUNI-AUGUSTI
öppet dagligen 10:00 - 17:00