Rundbergs bil & Service

Under flytten tillbaka till vårt nygamla museum har biluthyrningen vid Rundbergs Bil & Service ställt upp genom att gratis låna ut bilar till Sjöfartsmuseet när helst vi har behövt det. Det har blivit många körningar mellan våra olika magasin och Hamngatan 2, och eftersom museet inte äger en egen bil är vi väldigt glada över att Rundbergs har lånat ut sina. Det har underlättat vårt jobb avsevärt.

Tack för ert stöd!

Öppet 

Ålands sjöfartsmuseum

september-maj: dagligen 11:00 - 16:00
juni-augusti: dagligen 10:00 - 17:00

Stängt 2018: 24/12, 25/12, 31/1

 

Fyrmastbarken Pommern är stängd för besökarna mellan 1 oktober 2016 och maj 2019. En kaj byggs på hennes nuvarande plats nedanför Sjöfartsmuseet och däcket ombord byts ut. Sommaren 2018 är fartyget öppet för besökare i begränsad omfattning. 

Läs mer om besök på Pommern 2018 

 

Rederiaktiebolaget Eckerö

Om Rederiaktiebolaget Eckerö

Rederiaktiebolaget Eckerö grundades den 2 mars 1961 och är moderbolag i Eckerökoncernen som består av fem affärsområden. Koncernen bedriver passagerar- och bilfärjetrafik på Ålands hav i Eckerö Linjen och på Finska viken i Eckerö Line, kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn i Birka Cruises samt sköter transporter för exportindustrin mellan Finland/Sverige och kontinenten i Eckerö Shipping. Totalt ingår 10 fartyg i flottan. Koncernen bedriver även busstrafik på Åland i Williams Buss.
Eckerökoncernen har i dag cirka 1 200 anställda och årsomsättningen uppgår till ca 240 miljoner euro. Koncernens transporterar årligen ca 2,8 miljoner passagerare och ca 60 000 fraktenheter på de egna linjerna.
Eckerökoncernens organisation och fartyg är certifierade enligt ISM – koden, ett dokumenterat säkerhets- och miljösystem för att säkerställa att alla inom organisationen fungerar såsom man kommit överens om i säkerhets- och miljöfrågor. Dessutom är Eckerökoncernens alla land- och fartygsenheter miljöcertifierade i enlighet med ISO 14001:2004. Avsikten med Eckerökoncernens miljöarbete är att det skall vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Var och en inom organisationen har ett ansvar att aktivt följa och utveckla de uppsatta målen

Rederi Ab Eckerö och Ålands sjöfartsmuseum

Varje sjöfartsmuseum med självaktning bör ha en bryggsimulator, och genom en generös donation från Rederiaktiebolaget Eckerö kan nu Sjöfartsmuseet erbjuda sina besökare möjlighet att köra olika typer av fartyg i olika miljöer. Det är vi väldigt glada för. Dessutom är Rederi Ab Eckerö en av Sjöfartsmuseets resepartners. Det innebär att Sjöfartsmuseet får fria person- och bilresor med Eckerölinjens fartyg när vi behöver ta oss till och från Sverige, inklusive fria måltider och anslutningsbuss.

Tack för ert stöd!

SEPTEMBER-MAJ

ÖPPET DAGLIGEN 11:00 - 16:00

JUNI-AUGUSTI
öppet dagligen 10:00 - 17:00