Alandia Försäkring

Född ur havet

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alltsedan dess har sjöfartens behov väglett vår utveckling, och vi har vuxit med kompetens och engagemang som ledstjärnor. Vi har också värnat om vår nyfikenhet och lust att lära oss. Därför omfattar våra verksamhetsområden idag såväl marin- och båtförsäkringar som transport-, person- och pensionsförsäkringar. Kunskapen och erfarenheten hos våra medarbetare gör att vi kan ge snabb och effektiv hjälp inom alla våra verksamhetsområden. Vi vet också värdet av att vara lyhörda för våra kunders behov, såväl nu som inför framtiden.

Alandia Försäkring och Ålands sjöfartsmuseum

Alandia Försäkring har möjliggjort den här hemsidan. Utan deras insats hade Sjöfartsmuseet inte kunnat förnya sin hemsida i den omfattning som vi nu gjort. Med tanke på hur viktigt det är att ha en attraktiv och användarvänlig hemsida är vi väldigt glada över vårt samarbete med Alandia Försäkring.

Tack för ert stöd!

Viking Line

Om Viking Line

År 1959 inledde ss Viking, som första egentliga bilfärja, trafiken mellan Finland, Åland och Sverige. Premiärturen gick av stapeln den 1 juni på linjen Galtby – Mariehamn – Gräddö. Många var tveksamma till den nya trafiksatsningen men det var upptakten till en närmast revolutionerande utveckling i kommunikationerna mellan Finland, Åland och Sverige. Sedan 1959 har över 180 miljoner passagerare rest med Viking Lines fartyg. Viking Line noterades på Helsingfors fondbörs 1995 och har idag över 3000 anställda.
I dag trafikerar rederiets sju fartyg mellan Finland, Sverige, Estland och Åland. Viking Lines nybygge ms Viking Grace trafikerar linjen Åbo – Åland - Stockholm, hon representerar en helt ny fartygsgeneration där stor vikt lagts vid miljövänliga lösningar, hög komfort samt nya upplevelser för passagerarna.
Viking Lines affärsidé är att i stor skala erbjuda förmånliga och säkra person- och frakttransporter. Vi erbjuder reguljära resor, nöjes- och konferenskryssningar samt rese- och hotellpaket för privatpersoner och organisationer. industrins och handelns behov tillgodoses genom säkra, snabba, täta och regelbundna lasttransporter och speditionstjänster. Viking Lines fartyg skall vara säkra och välskötta och miljöanpassade.

Viking Line och Ålands sjöfartsmuseum

Viking Line är en av Sjöfartsmuseets resepartners. Det innebär att Sjöfartsmuseet får fria person- och bilresor med Viking Lines fartyg när vi behöver ta oss till och från Finland eller Sverige, och också hytt i mån av plats. Dessutom har Sjöfartsmuseet fått annonsplats ombord på Rosella och biljetter till museet kommer att säljas ombord på fartyget.

Tack för ert stöd!

Lundqvist Rederierna Ab

Tack vare Lundqvist Rederiernas engagemang kunde Sjöfartsmuseet förverkliga nedmonteringen, flytten och uppmonteringen av ångfartyget Dagmars salong. Salongen, som donerades till Sjöfartsmuseet av fru Agneta Lundqvist, är nu en del av museets nya utställning om den moderna sjöfarten på Åland.

Lundqvist Rederierna är ett familjeägt rederi med rötter långt tillbaka till allmoge- och bondeseglationens tid. Dessutom är det Ålands äldsta aktiva rederi.

Tack för ert stöd!

SEPTEMBER-MAJ

ÖPPET DAGLIGEN 11:00 - 16:00

JUNI-AUGUSTI
öppet dagligen 10:00 - 17:00