Alandia Försäkring

Född ur havet

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alltsedan dess har sjöfartens behov väglett vår utveckling, och vi har vuxit med kompetens och engagemang som ledstjärnor. Vi har också värnat om vår nyfikenhet och lust att lära oss. Därför omfattar våra verksamhetsområden idag såväl marin- och båtförsäkringar som transport-, person- och pensionsförsäkringar. Kunskapen och erfarenheten hos våra medarbetare gör att vi kan ge snabb och effektiv hjälp inom alla våra verksamhetsområden. Vi vet också värdet av att vara lyhörda för våra kunders behov, såväl nu som inför framtiden.

Alandia Försäkring och Ålands sjöfartsmuseum

Alandia Försäkring har möjliggjort den här hemsidan. Utan deras insats hade Sjöfartsmuseet inte kunnat förnya sin hemsida i den omfattning som vi nu gjort. Med tanke på hur viktigt det är att ha en attraktiv och användarvänlig hemsida är vi väldigt glada över vårt samarbete med Alandia Försäkring.

Tack för ert stöd!

SEPTEMBER-MAJ

ÖPPET DAGLIGEN 11:00 - 16:00

JUNI-AUGUSTI
öppet dagligen 10:00 - 17:00