Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, i folkmun Ömsen, grundades redan 1866 och är därmed ett av Ålands absolut äldsta företag. Företaget är ett skadeförsäkringsbolag som försäkrar bilar, hus, företag, djur och mycket annat. Ömsen är ett ömsesidigt bolag som ägs av sina kunder.

Ömsen är Ålands sjöfartsmuseums skolsponsor, vilket innebär att vi genom Ömsens ekonomiska stöd kan erbjuda alla åländska skolelever gratis inträde i samband med skolbesök. Vi ser det som en viktig del av vår verksamhet att ta emot skolelever och att berätta om vårt gemensamma maritima kulturarv och är tacksamma för Ömsens generositet.

Tack för ert stöd!

SEPTEMBER-MAJ

ÖPPET DAGLIGEN 11:00 - 16:00

JUNI-AUGUSTI
öppet dagligen 10:00 - 17:00